Välkommen hit!

Jag heter Jessica Winberg och är personlig tränare, verksam på Lidingö. Utöver min pt-utbildning har jag även en idrottslärarutbildning ifrån GIH i Stockholm.

Det här är en plattform främst för mina klienter, men även andra intresserade. Här kan du följa hälsa och träning utifrån min synvinkel, men också utifrån ämnen som kommit upp under pass.

Min syn på hälsa kommer ur ett pedagogiskt och funktionellt perspektiv. Träning skall vara lättilgängligt, tidseffektivt och roligt. Hälsa kräver reflektion och ett aktivt ställningstagande.

Vill du komma i kontakt med mig, fråga något eller ha hjälp med din träning, så skicka iväg ett mail aktivtvalmaende@gmail.com

tisdag 27 april 2010

Fosfor i måttliga mängder

Forskare vid Harvard university har gjort en studie på möss som visar att fosfor som finns i havfabrikat och läsk är skadligt och gör att cellerna åldras snabbare. Mössen fick även problem med åldersrelaterade sjukdomar som kronisk njursjukdom och hjärt-kärl-förkalkningar. Fosforets giftiga effekter på mössen tros med stor sannolikhet ha samma effekter på alla däggsjur inklusive oss människor. En liknande studie på just fosfor hos människa visar att höga halter av fosfor i blodet ger förhöjd risk för åderförkalkning.

Fosfor är ett ämne som är nödvändigt för levande celler. Den största delen av all fosfor (ca 86 %)finns upplagrad i kroppens ben och tänder, i form av svårupplösliga kalcium-fosforföreningar. Resterande 8 till 9 % finns i musklerna och resten i organen och blodet. Fosfor har betydelse för näringsomsättningen då det ingår i många av de enzymer som styr denna och även i APT-molekylen (kroppens viktigaste del i energiprocessen). Brist på fosfor i kroppen kan bla leda till besvär med bukspottkörteln, mjuk benstomme, tandbesvär, hämmad tillväxt, viktförlust, försämring av hjärnans och nervernas kapacitet och allmän svaghet.

En ständigt hög halt kan påverka blodets syrabalans påverkas negativt och blodet blir surt. Kalciumet från benstommen reagerar med fosforöverskottet och flyttas från benstommen ut i blodet och vidare ut i urinen. Blodets fetthalt ökar också och detta i kombination ökar risken för åderförkalkning.

Äter du mycket fisk och kött riskerar du att få i dig för mycket fosfor. Det rekommenderade dagliga intaget är för män och kvinnor 600–700 mg per dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar