Välkommen hit!

Jag heter Jessica Winberg och är personlig tränare, verksam på Lidingö. Utöver min pt-utbildning har jag även en idrottslärarutbildning ifrån GIH i Stockholm.

Det här är en plattform främst för mina klienter, men även andra intresserade. Här kan du följa hälsa och träning utifrån min synvinkel, men också utifrån ämnen som kommit upp under pass.

Min syn på hälsa kommer ur ett pedagogiskt och funktionellt perspektiv. Träning skall vara lättilgängligt, tidseffektivt och roligt. Hälsa kräver reflektion och ett aktivt ställningstagande.

Vill du komma i kontakt med mig, fråga något eller ha hjälp med din träning, så skicka iväg ett mail aktivtvalmaende@gmail.com

måndag 12 april 2010

Minska stress med lövskog

Att träd bidrar till lugn och harmoni finns spekulerat i så länge vi haft filosofiska tankar. Nu har forskare vis Sveriges lantbruks universitet i en studie fått fram att de som bor nära en lövskog, eller tar promenader i en sådan har troligtvis mindre påslag av adrenalin och kortisol. Detta gör att de upplever sig som mindre stressade. Tidigare har man gjort studier som visar att lövträd kan påverka blodtrycket positivt och man har kunnat plocka fram egenskaper hos skogen som gynnar oss människor. Allt från hur ljuset faller in till fågelsång och vindläten. Det är dessutom lättare att orientera sig i en lövskog och den upplevs inte lika mörk som tex barrskog.

Studien gick till så att 1500 slumpvis utvalda personer från Skåne och Blekinge har fått svara på frågor kring sina rekreaktionsvanor i olika typer av skogar, samt sin relation till stress. Utifrån detta har man sedan kunnat se sambandet mellan lövskog och stressnivåer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar