Välkommen hit!

Jag heter Jessica Winberg och är personlig tränare, verksam på Lidingö. Utöver min pt-utbildning har jag även en idrottslärarutbildning ifrån GIH i Stockholm.

Det här är en plattform främst för mina klienter, men även andra intresserade. Här kan du följa hälsa och träning utifrån min synvinkel, men också utifrån ämnen som kommit upp under pass.

Min syn på hälsa kommer ur ett pedagogiskt och funktionellt perspektiv. Träning skall vara lättilgängligt, tidseffektivt och roligt. Hälsa kräver reflektion och ett aktivt ställningstagande.

Vill du komma i kontakt med mig, fråga något eller ha hjälp med din träning, så skicka iväg ett mail aktivtvalmaende@gmail.com

fredag 30 april 2010

Onda gärningar gav högst fysisk uthållighet

En studie gjord vid Harvard university visar att föreställningen om onda respektive goda handlingar bidrar till ökad fysisk uthållighet. De flesta människor drar paralleller mellan typiska onda eller goda handlingar och drivkraft. Typiskt onda och goda människor skulle på så sätt ha större viljestyrka och effektivitet Genom att på samma sätt föreställa sig själv som en ond eller god varelse, skulle man då få del av denna kapacitet. Studien visar alltså att ens drivkrafter inte behöver vara medfödda utan kan lika lätt nås genom att föreställa sig att man är någon som har den. Egentligen är det samma grund som i all mental träning. Att föreställa sig själv nå målet och identifiera sig med känslan. Vi blir som vi tänker, men också som vi bemöts. Får du beröm för en specifik sak, kommer du tillslut bli bra på det oavsett hur du var från början. I studien kallar man fenomenet för moralisk transformation och detta är något som man pekar på kan vara till stor nytta vid tex viktnedgång, motstå frestelser eller nå andra mål du satt upp.

Studien hade två delar. Den första delen bestod av två testgrupper. Den ena fick skänka en dollar och sedan hålla en vikt i statiskt läge. Den andra gruppen fick bara hålla vikten. Den grupp som fått skänka pengar, dvs begått en god gärning kunde hålla vikten i snitt 10 sekunder längre än testgrupp två.

I den andra delen av studien skulle tre grupper hålla en vikt samtidigt som de hittade på en historia om sig själva. Den grupp som hade en neutral historia, tröttnade snabbast. Den grupp som hade en positiv historia om sig själva, där de gjorde goda gärningar, orkade hålla vikten längre. Det intressanta är att den grupp som hittade på en historia där de var onda, gjorde onda gärningar, orkade hålla vikten längst. De hade en starkare fysisk uthållighet.

Vad kan detta bero på. Både de goda och onda gärningarna kan på olika sätt tolkas av hjärnan som "segrar" och trigga en uthållighet. Kanske kan de onda gärningarna även trigga igång en överlevnadsinstinkt. Studien spekulerar i att goda och onda gärningar höjer aktiviteten i medial prefrontal cortex, som i sin tur kopplar samman flera viktiga delar av hjärnan rörande känslor, tankar och beslut. Det höjer effektiviteten. Studien är enligt mig både skrämmande och fascinerande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar