Välkommen hit!

Jag heter Jessica Winberg och är personlig tränare, verksam på Lidingö. Utöver min pt-utbildning har jag även en idrottslärarutbildning ifrån GIH i Stockholm.

Det här är en plattform främst för mina klienter, men även andra intresserade. Här kan du följa hälsa och träning utifrån min synvinkel, men också utifrån ämnen som kommit upp under pass.

Min syn på hälsa kommer ur ett pedagogiskt och funktionellt perspektiv. Träning skall vara lättilgängligt, tidseffektivt och roligt. Hälsa kräver reflektion och ett aktivt ställningstagande.

Vill du komma i kontakt med mig, fråga något eller ha hjälp med din träning, så skicka iväg ett mail aktivtvalmaende@gmail.com

måndag 1 mars 2010

Alla har inte samma förutsättningar för konditionsträning

Forskare på Karolinska institutet har kommit fram till att det finns 11 olika genvarianter som påverkar om kroppen svarar på konditionsträning och ca ett 30-tal som påverkar kroppens syreupptagning till en optimal nivå. I dag är de flesta medvetna om konditionsträningens positiva effekter på kroppen och vilken hjälp det ger i skydd emot tex hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död. Det påverkar även koncentrationen, uthållighet, tålamod, immunförsvaret och det allmänna välbefinnandet positivt. Det man märkt är att vi människor har olika förmåga att ”fastna” för konditionsträning och bibehålla en regelbundenhet (jag har nämnt detta tidigare i bloggen).
En jämförelse har gjorts mellan tre olika studier, en Amerikansk och två Europeiska där deltagarna fick genomföra cykelprogram under 6-20 veckor. I snitt ökade deltagarnas kondition med 15%, det intressanta är dock vad varje enskild individ ökade och de lägsta värdena låg på 5%. De hade alltså en dålig förmåga att tillgodogöra sig konditionsträningen. Genom muskelprover före och efter konditionsperioden såg man att det är totalt ca 30 gener involverade i kroppens förmåga att svara på konditionsträning därav 11 genvarianter som tillgodogjorde sig eller inte. Studien är gjord riktad till sjukvården och hur de skriver FaR (fysisk aktivitet på recept). Detta är då intressant ur perspektivet huruvida alla skall rekommenderas konditionsträning eller om det skall individanpassas till antingen konditionsträning eller styrketräning.
I ett ytterligare vidare perspektiv är detta också intressant för gemene man, huruvida man tränar rätt eller behöver fokusera på ett annat sätt att träna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar