Välkommen hit!

Jag heter Jessica Winberg och är personlig tränare, verksam på Lidingö. Utöver min pt-utbildning har jag även en idrottslärarutbildning ifrån GIH i Stockholm.

Det här är en plattform främst för mina klienter, men även andra intresserade. Här kan du följa hälsa och träning utifrån min synvinkel, men också utifrån ämnen som kommit upp under pass.

Min syn på hälsa kommer ur ett pedagogiskt och funktionellt perspektiv. Träning skall vara lättilgängligt, tidseffektivt och roligt. Hälsa kräver reflektion och ett aktivt ställningstagande.

Vill du komma i kontakt med mig, fråga något eller ha hjälp med din träning, så skicka iväg ett mail aktivtvalmaende@gmail.com

fredag 29 januari 2010

Är känsla av sammanhang så viktigt?

oh ja...

"Hur mitt liv ter sig är ett resultat av mina tankar" - Kay Pollak

Aaron Antonovsky var bl. a professor i sociologi och i sin forskning kring coupingmekanismer utgår han ifrån människor som genomgått trauman och ansåg sig klarat av detta bra. Han myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang och jämför det med en flod som har olika innehåll, olika delar är olika giftiga och olika svåra. Var man än hamnar i floden så klarar vissa människor av att simma och andra inte. I sin forskning kom Antonovsky underfund med att människor klarar påfrestningar i livet olika bra. Vad beror det på? Vilka är de faktorer som påverkar vår hälsa och känsla av sammanhang negativt?. Han utgick ifrån en grupp kvinnor som suttit i koncentrationsläger. Hur kom det sig att vissa mådde relativt bra trots vad de gått igenom?

Han kontaktade sina forskningsobjekt med introduktionsbrev och telefonsamtal för att följas upp med en intervju. Antonovsky studerade undantagen, de som klarat sig bra och gick sedan närmare in på de personer som klarade KASAM-formuläret med de bästa resultaten dvs. de som verkade ha en stark KASAM, detta var 16 av 51 st. Han studerade också de 11 som hamnat med mycket svag KASAM. Här försökte han se vad som saknades i den ena och fanns i den andra och vice versa.

KASAM-formulären var till för att vetenskapligt se om KASAM-begreppet hade konsensusvaliditet och för att stärka sanningshalten i påståendet hur faktorerna i KASAM hänger ihop. Han vill visa att känslan av sammanhang påverkar personers hälsa och coupingförmåga. Det utvecklas under hela ens liv och påverkas av olika faktorer från barnsben till vuxen ålder. I vuxen ålder finns flera fasta milstolpar som påverkar och är betydelsefulla ur både individsynpunkt och sett ifrån samhället, vad gäller förväntningar osv tex äktenskap, barnafödande mm. Dessa är viktiga men relativt ”smärtfria” faktorer. Anotonovsky pratar vidare om ”psykosociala övergångar” och menar händelser som påverkar samt lämnar större spår. Dessa sker dessutom under en kort period och påverkar ens subjektiva värld tex förlora ett barn, få allvarliga skador, drabbas av obotlig sjukdom, förlora jobbet mm.

Antonovsky går in på att folk med stark KASAM mindre sannolikt utsätter sig själv för självdestruktiva saker tex går in i dåliga äktenskap. Intressant är också att KASAM behöver inte öka med åren, utan kan lika gärna sjunka, kanske måste man hela tiden jobba medvetet för att upprätthålla och i bästa fall stärka sin KASAM ”personer förmår med andra ord suga ordning ur omvärlden och med hjälp av den ordningen motbalansera trycket mot oordning från den inre och yttre miljön”. KASAM kan vara ett alternativ till religion. Förr stod ju religion för många svar och trygghet. I dagens samhälle har många svar blivit ogiltiga och man har inte trygghet i en gud. Människan står själv, men har fortfarande samma behov av förklaring. Där tror jag KASAM fyller en viktig roll, att man kan sätt ord och konkretisera sådant som ger oss trygghet, säkerhet och välbefinnande Att det finns ett recept.

Det Antonovsky ville visa med sin forskning var att hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är faktorer som var och en innehåller ytterligare faktorer som påverkar vårt liv. Antonovsky ville få fram vad det är som gör att vi förblir friska, trots allt hemskt man utsätts för. Vad påverkar hälsan positivt istället för att titta på hälsa genom den medicinska synsättet där frågan blir: vad är det som gör oss sjuka? När man är sjuk blir det mer påtagligt att man behöver bli frisk, men mår man bra så är behovet av att må bättre inte lika självklart. Det är här som Antonovsky har roten i sin forskning. Antonovsky plockade fram en rad faktorer som skapar ett starkt KASAM och därmed skyddar oss ifrån fysisk och psykiskt sjukdom. Ett vaccin vi själva kan arbeta fram med våra egna handlingar och medvetenhet. Han ville skapa ett kontinuum av hälsa att gå från frisk till friskare istället för att vänta tills man blir sjuk. Det finns ett klart samband mellan en människans syn på livet och dess förmåga att hantera svårigheter och problem. Att KASAM är ett förhållningssätt som är mer eller mindre stark för angrepp. Det är ju känt att en optimist har större sannolikhet att klara av ett uppdrag än en pessimist. Det mänskliga psyket är så pass lättmanipulerat att en positiv inställning går mer eller mindre att få alla människor att få. Att veta att jag har makt att ständigt påverka, ständigt vara delaktig i mitt eget liv. Det är jag som bestämmer, det är jag som får det att ske och jag har verktyg för det. Antonovskys nycklar har visats sig applicerbar på allt ifrån ledarskap till personlig utveckling, eget ansvarstagande - Ett mer harmoniskt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar